Payra Port Authority

Payra Port Authority,

75-76 Kakrail (7th Floor) Dhaka, Bangladesh.

Phone: 88-02-9350125

Email:   payraport@yahoo.com